Startstöd

Startstöd

Etableringen av Biskopshagens odlingar och verksamheten vi bedriver har beviljats startstöd år 2019. Villkoren för att kunna ansöka har påbörjats redan vid starten av företaget år 2017.  Detta stöd öppnar möjligheter för oss att utveckla vårt företag och genomföra ett antal investeringar som kanske annars hade tagit längre tid för oss att starta upp, och för detta är vi väldigt tacksamma.

Nedan följer en del av den etablering vi gjort:

  • Omställning till ekologisk produktion
  • Odling av nya betydelsefulla grödor såsom quinoa, amaranth och gråärt.
  • Gröna fält året runt – har och är vårt ständiga mål för att arbeta så miljövänligt som möjligt. Gröna fält innebär fler mellangrödor och insådder i grödor vilket ger ett minskat kväveläckage och ökad mullhalt.
  • Maskinivesteringar  
  • Investeringar som rör förädling av några av de grödor vi odlar.       
_________________________________________________________________________________
Stödet från landsbygdsprogrammet finaniseras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.